สมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ที่นี่

จุฬาไกด์ ต้องการรับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษประจำปี 2560/2017 หลายตำแหน่ง ทุกรายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สอน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศิลปะ คอมพิวเตอร์ ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย บุคคลทั่วไป เพื่อ สอนหนังสือ สอนพิเศษตามบ้าน หรือ สถานที่อื่นๆ ที่นักเรียนสะดวกเรียนพิเศษ

(หากสอนรายวิชา ต่างๆดังนี้ มีโอกาสได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ กวดวิชาระดับมหาวิทยาลัย เช่น กฎหมาย บัญชี เศรษฐศาสตร์ แคลคูลัส วิชาที่ใช้สำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ IELTS TOEIC TOEFL SAT GMAT GED IGCSE ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส รัสเซีย เยอรมัน สเปน เกาหลี จีนกลาง ญี่ปุ่น CU-TEP TU-GET SMART และวิชาที่ใช้สอบตรงเข้าจุฬา-ธรรมศาสตร์ปี 2017 อื่นๆ)

คุณสมบัติในการรับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน
  • กําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
  • มีความรู้ ความสามารถในวิชาที่สอน
  • มีความตั้งใจ มีทัศนคติที่ดี และมีความรับผิดชอบต่องานที่สอน
  • ตรงต่อเวลา

รับสมัครครูสอนพิเศษตามบ้านผ่านทางเว็บไซต์ CHULAguide.com เท่านั้น ไม่รับสมัครผ่านทางอีเมล์และโทรศัพท์ หากต้องการสมัครสอนพิเศษตามบ้าน กรุณากรอกแบบฟอร์มการสมัครติวเตอร์ด้านล่างนี้ครับ

ข้อมูลการ login

Username*
Password*

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-นามสกุล*
ชื่อเล่น*
เพศ*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ#1*
เบอร์โทรศัพท์ มือถือ#2
เบอร์บ้าน
E-mail*
ระดับการศึกษาสูงสุด*
ข้อมูลการศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัย (ป.โท)*
คณะ (ป.โท)*
หลักสูตร (ป.โท)*
ข้อมูลการศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลัย*
คณะ*
ภาควิชา / Major*
หลักสูตร*
มัธยมปลาย*
อัพโหลดหลักฐานการศึกษา*
กรุณา upload บัตรนักศึกษาระดับชั้นไหนก็ได้ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport (for foreigner only) เพื่อยืนยันตัวตน ข้อมูลทุกอย่างจะถูกปกปิดเป็นความลับ
วิชาที่ถนัดสอน*
วิชาถนัดสอนที่นอกเหนือจากด้านบน
สถานที่สอน*
ประสบการณ์สอน*
แนวการสอน*
Captcha

เงื่อนไขสมาชิก

  1. หากมีเจตนากรอกข้อมูลอันเป็นเท็จและถูกจับได้ในภายหลัง ทาง CHULAguide จะตัดสิทธิ์จากการเป็นสมาชิกอย่างถาวร
  2. ติวเตอร์ต้องยินยอมแสดงบัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชนหากได้รับการร้องขอจากผู้ปกครอง
  3. ติวเตอร์จะต้องทำการสอนให้ครบชั่วโมงในแต่ละครั้ง(อย่างน้อย 2 ชั่วโมง) และไม่ทิ้งงานสอนกลางคัน
  4. ทาง CHULAguide ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนติวเตอร์หากได้รับการร้องเรียนจากน้องว่าติวเตอร์สอนไม่รู้เรื่องหรือสอนดุมากจนน้องไม่กล้ามาเรียน