fbpx

รับสมัครนักแปลภาษา ไม่โดนหักค่าธรรมเนียม

สมัครเป็นนักแปลภาษากับจุฬาไกด์ ดีอย่างไร

  • ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือหักหัวคิวจากค่าแปล เสนอราคาค่าแปลเท่าไหร่ จ่ายเท่านั้น
  • ไม่ต้องวุ่นวายกับลูกค้าตรง ทางจุฬาไกด์จัดการให้
  • แจ้งและดูงานแปลผ่านไลน์ ขั้นตอนไม่ยุ่งยาก
  • มี Guideline ในการแปลให้อย่างชัดเจน
  • รับค่าแปลหลังจากที่ส่งงานเสร็จภายใน 7 วัน หรือตามตกลง

คุณสมบัติของนักแปลที่จะสมัครกับทางสถาบัน

  1. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาเป็นอย่างดี
  2. มีทักษะในการเขียน มีความรู้เฉพาะทาง และมีความรู้รอบตัว เนื่องจากแต่ละงานจะมีการใช้คำศัพท์ที่แตกต่างออกไป
  3. เป็นผู้มีความรับผิดชอบสูง ส่งงานตรงตามกำหนด ตรวจสอบงานก่อนส่ง ไม่ทิ้งงาน และมีความประณีตในการแปล จัดวางงานให้เหมาะสมกับต้นฉบับ
  4. สำหรับนักแปลที่ไม่มีประสบการณ์สอน สามารถขอรับคำแนะนำในการเตรียมการแปลกับทางทีมงานจุฬาไกด์ (CHULAguide) ได้

สมัครเป็นนักแปลภาษากับจุฬาไกด์ กรุณาระบุข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (Please complete in English Only)


CHULAguide's Translator Applicationสมัครเรียน