ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษ ค่าสอนพิเศษ ตามบ้าน ที่บ้าน

ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษเฉลี่ย หลักสูตรปกติ ต่อคน ต่อชั่วโมง 1 คน 2 คน 3-4 คน
อนุบาล 200 150 -
ประถมต้น-ประถมปลาย 250 200 -
มัธยมต้น 300 250 200
มัธยมปลาย
วิชา: ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา ฯลฯ
350 300 250
มหาวิทยาลัย
วิชา: เศรษฐศาสตร์, บัญชี, สถิติ, แคลคูลัส ฯลฯ
400 350 300
ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษเฉลี่ย หลักสูตรนานาชาติ / Bilingual / EP. ต่อคน ต่อชั่วโมง 1 คน 2 คน 3-4 คน
อนุบาล 250 200 -
ประถมต้น-ประถมปลาย 300 250 -
มัธยมต้น 350 300 250
มัธยมปลาย 400 350 300
มหาวิทยาลัย 450 400 350
ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษเฉลี่ย หลักสูตรนานาชาติ / Bilingual / EP. ต่อคน ต่อชั่วโมง 1 คน 2 คน 3-4 คน
อนุบาล 250 200 -
ประถมต้น-ประถมปลาย 300 250 -
มัธยมต้น 350 300 250
มัธยมปลาย 400 350 300
มหาวิทยาลัย 450 400 350
ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษเฉลี่ย หลักสูตรเตรียมสอบเข้า ต่อคน ต่อชั่วโมง 1 คน 2 คน 3-4 คน
สอบตรง และ Admission
GAT-PAT, O-net
300 250 200
สอบเข้า จุฬา:
 • CU-TEP
 • CU-AAT
 • CU-ATS
 • CU-TAD
 • CU-TEC
400 350 300
สอบเข้า ธรรมศาสตร์: SMART-I, TU-GET 400 350 300
สอบเข้า ธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท: SMART-II 400 350 300
สอบเข้าภาคอินเตอร์หรือศึกษาต่อปริญญาโท
 • IELTS
 • SAT
 • TOEFL
 • GMAT
500 450 400
สำหรับทำงาน: TOEIC 400 350 300
ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษเฉลี่ย เรียนภาษาต่างประเทศ ต่อคน ต่อชั่วโมง 1 คน 2 คน 3-4 คน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี

สำหรับภาษาอื่นๆ กรุณาไปที่ ติดต่อเรา

400 350 300
ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษเฉลี่ย เรียนภาษาต่างประเทศ ต่อคน ต่อชั่วโมง 1 คน 2 คน 3-4 คน
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาจีน
 • ภาษาญี่ปุ่น
 • ภาษาเกาหลี
 • ภาษาสเปน
 • ภาษารัสเซีย
 • ภาษาเยอรมัน
 • ภาษาอิตาลี

สำหรับภาษาอื่นๆ กรุณาไปที่ ติดต่อเรา

400 350 300

หมายเหตุ

 • ราคา/อัตราค่าเรียนพิเศษดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ปกครองและนักเรียนควรสอบถามราคากับผู้สอนพิเศษอีกครั้ง
 • หากน้องๆต้องการประหยัดเงินค่าเรียนสามารถรวบรวมเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่มได้
 • ติวเตอร์ 1 คนจะไม่มีการสอนน้องเกิน 4 คนในเวลาเดียวกันเด็ดขาด บางเว็บไซต์มีการให้ติวเตอร์ 1 คน สอนนักเรียนได้มากถึง 8 คน และมีการโฆษณาหน้าเว็บว่าสอนตัวต่อตัว ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าน้องทั้ง 8 คนจะเรียนรู้เรื่องทั้งหมด

การชำระค่าสอนพิเศษ น้องสามารถจ่าย ค่าเรียนพิเศษ กับติวเตอร์ได้เลยหลังเรียนเสร็จ (เรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

สำหรับหลักสูตรอื่นๆสำหรับน้องๆที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ กรุณาไปที่ ติดต่อเรา