fbpx

เกี่ยวกับกวดวิชา CHULAguide.com


CHULAguide-จุฬาไกด์ เป็นสื่อกลางการกวดวิชาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม เรียนออนไลน์ ตามบ้านหรือสถานที่สะดวก กับพี่ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ ที่ต้องการสอนพิเศษเพื่อหารายได้เสริม ระหว่างเรียนหรือทำงาน โดยติวเข้ม และถ่ายทอดเทคนิค แนวคิดในการเรียน การสอบ ตลอดจนแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ ทำให้น้องๆมีโอกาสก้าวสู่ความ สำเร็จมากกว่าคนอื่น เพราะเราเชื่อว่าการแนะแนวมีความสำคัญไม่แพ้การกวดวิชาเพียงอย่างเดียว

สโลแกน จุฬาไกด์ มากกว่าคำว่า “ติวเตอร์”


สำหรับแนวทางการสอนนักเรียนจะเน้นการจัดติวเตอร์ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด โดยติวเตอร์ที่สอนน้องจะต้องมีประสบการณ์สอน และ/หรือ เคยสอบในวิชานั้นๆ ทำให้มีประสบการณ์ในการแนะแนว เพื่อเพิ่มความได้เปรียบของน้องๆ ในการศึกษาต่อ โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้เราแตกต่างจากเว็บไซต์สอนพิเศษตามบ้านอื่นๆ

ก่อตั้งจุฬาไกด์


จุฬาไกด์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2552

สมัครเรียน