เกี่ยวกับกวดวิชา CHULAguide.com

จุฬาไกด์คือ…

CHULAguide-จุฬาไกด์ เป็นสื่อกลางการกวดวิชาสำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนพิเศษ ตัวต่อตัวหรือเป็นกลุ่ม ตามบ้านหรือสถานที่สะดวก กับพี่ติวเตอร์จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล ฯลฯ ที่ต้องการสอนพิเศษเพื่อหารายได้เสริม ระหว่างเรียนหรือทำงาน โดยติวเข้ม และถ่ายทอดเทคนิค แนวคิดในการเรียน การสอบ ตลอดจนแนะแนวการเรียน การศึกษาต่อ ทำให้น้องๆมีโอกาสก้าวสู่ความ สำเร็จมากกว่าคนอื่น เพราะเราเชื่อว่าการแนะแนวมีความสำคัญไม่แพ้การกวดวิชาเพียงอย่างเดียว

ที่มาของ โลโก้ CHULAguide

logo-footer

สำหรับสีที่ใช้ในโลโก้ เว็บไซต์ และการทำสื่อโฆษณาอื่นๆจะใช้สีที่สื่อถึงจุฬาลงกรณ์คือสีชมพู และสีฟ้าซึ่งสื่อถึงการเรียน ในสภาวะที่สงบ มีสมาธิ ในบรรยากาศสบาย คำว่า CHULA เขียนด้วยตัวใหญ่ มาจากทีมผู้ก่อตั้งที่เป็นศิษย์เก่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัว U มีลักษณะเป็นลูกศรชี้ขึ้นหมายถึง ความก้าวหน้า การประสบความสำเร็จ ซึ่งเกิดจาก การแนะแนว หรือคำว่า guide นั่นเอง ส่วนคำว่า guide ที่เป็นตัวอักษรตัวเล็กซึ่งหมายถึงการที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้น้องประสบความสำเร็จนั่นเอง

สโลแกน จุฬาไกด์ มากกว่าคำว่า “ติวเตอร์”

สำหรับแนวทางการสอนนักเรียนจะเน้นการจัดติวเตอร์ที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากที่สุด โดยติวเตอร์ที่สอนน้องจะต้องมีประสบการณ์สอน และ/หรือ เคยสอบในวิชานั้นๆ ทำให้มีประสบการณ์ในการแนะแนว เพื่อเพิ่มความได้เปรียบของน้องๆ ในการศึกษาต่อ โดยเฉพาะน้องๆนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่จะต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตรงจุดนี้เองที่ทำให้เราแตกต่างจากเว็บไซต์สอนพิเศษตามบ้านอื่นๆ

ก่อตั้งจุฬาไกด์

จุฬาไกด์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นและได้จดทะเบียนพาณิชย์เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2552