เรียนเปียโนตัวต่อตัว กับครูสอนมืออาชีพ ราคาไม่แพง เหมาะกับทุกวัย
August 20, 2017
วิทยาศาสตร์ ป.5
ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 26, 2017

ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

CHULAguide ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว พร้อมแนะแนว โดยติวเตอร์ที่เรียนอยู่ในคณะที่น้องๆต้องการสอบเข้า ติวสอบ ADMISSION O-NET สอบตรงทุกคณะ ทุกสาขา หลักสูตรไทยและอินเตอร์ (billigual/inter) สำหรับแนวทางการติวเข้ามหาลัย จะเป็นการปูพื้นฐาน เสริมสร้างความเข้าใจ สรุปเนื้อหา ชี้แนวข้อสอบ หรือใช้ข้อสอบจริงเพื่อเป็นแนวทางให้น้อง เพิ่มความได้เปรียบคนอื่นๆ โอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสูงขึ้น โดยมีทีมผู้สอนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากร มหิดล เกษตร ฯลฯ รับประกันคุณภาพติวเตอร์

Admission

ระบบกลางที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Central University Admissions System: CUAS)ซึ่งใช้แทนระบบเดิมคือเอนทรานซ์ ในปีการศึกษา 2555

GAT

GAT (General Aptitude Test) คือ การทดสอบความถนัดทั่วไป เป็นการวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ

O-NET

O - NET คือ แบบสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับในช่วงชั้นที่ 4 จัดสอบ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้

PAT1

PAT 1 หรือ Professional Aptitude Test 1 คือ ข้อสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ เป็นการวัดความรู้พื้นฐานที่จะเรียนต่อในวิชาชีพนั้น ๆ กับศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆให้ประสบความสำเร็จ

PAT2

PAT3

PAT4

PAT5

PAT6

PAT7

100+

ติวเตอร์ทั้งหมด

40+

ติวเตอร์จุฬา

40+

ติวเตอร์ธรรมศาสตร์

10+

ติวเตอร์เกษตรศาสตร์

Comments are closed.