fbpx
มกราคม 29, 2023
ติวเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

ติวเศรษฐศาสตร์ตัวต่อตัวกับติวเตอร์ระดับปริญญาตรีและโทจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬา ฯลฯ พร้อมให้คำแนะนำ
มกราคม 22, 2023
seo-tutor-chulaguide

เรียน SEO Intensive ตัวต่อตัว/กลุ่ม

เรียน SEO Intensive ตัวต่อตัว/กลุ่ม ได้มากกว่า ไม่ต้องจ่ายตังค์ค่าโฆษณาที่แสนแพง คุ้มในระยะยาว เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากกว่า สอบถามได้ตลอดพร้อมเทคนิค SEO
มกราคม 17, 2023
เรียน ติว ภาษาเกาหลี ตัวต่อตัว โดย จุฬาไกด์

ภาษาเกาหลี

เรียน ติว ภาษาเกาหลี ตัวต่อตัว หรือกลุ่ม ภาษาเกาหลีเบื้องต้น การอ่านคำในภาษาเกาหลี เพื่อการสื่อสารทั่วไป เรียนต่อ สอบชิงทุน หรือภาษาเกาหลีธุรกิจ
มกราคม 17, 2023
เรียน ติว ภาษาจีน ตัวต่อตัว โดย จุฬาไกด์

ภาษาจีน

เรียน ติว ภาษาจีน ตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์ประสบการณ์สูง เพื่อการสื่อสารทั่วไป เรียนต่อ สอบชิงทุน หรือภาษาจีนธุรกิจ
กุมภาพันธ์ 21, 2022
excel-tutor-chulaguide

เรียนสูตร Excel 101 ด้วย Google Sheet Formula ใช้งานง่ายกว่า

เรียน Excel ด้วย Google Sheet Formula ตัวต่อตัว หรือกลุ่ม สร้างรายงานต่าง ๆ ตารางพนักงาน ตารางสรุปยอด ตาราง Dashboard / Overview ในรูปแบบของเราเองได้
มกราคม 15, 2022
เรียน ติว ภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว โดย จุฬาไกด์

ภาษาญี่ปุ่น

เรียน ติว ภาษาญี่ปุ่น ตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์ประสบการณ์สูง เพื่อการสื่อสารทั่วไป เรียนต่อ สอบชิงทุน หรือภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
พฤศจิกายน 29, 2021
tu-set-chulaguide-post

TU-SET

เรียน ติว TU-SET ตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์ประสบการณ์สูง และแนะแนวทาง แก้ไขตรงจุดที่ปัญหา พร้อมให้คำแนะนำ
พฤศจิกายน 29, 2021
tu-get-chulaguide-post

TU-GET

เรียน ติว TU-GET ตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์ประสบการณ์สูง และแนะแนวทาง แก้ไขตรงจุดที่ปัญหา พร้อมให้คำแนะนำ
พฤศจิกายน 22, 2021
CU-TEC-Speaking-Writing-chulaguide-post

CU-TEC (Speaking & Writing)

เรียน ติว CU-TEC (Speaking & Writing) ตัวต่อตัว กับ ติวเตอร์ประสบการณ์สูง และแนะแนวทาง แก้ไขตรงจุดที่ปัญหา พร้อมให้คำแนะนำ
สมัครเรียน