วิทยาศาสตร์ ป'4
ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 17, 2017
ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย ป.4 ป.5 ป.6
ติว ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย (ป.4, ป.5, ป.6) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 17, 2017

ติว วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3)

เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3) กับ ทีมสอนพิเศษ โดยพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชื่อดังที่เชียวชาญวิชานี้โดยตรง เพื่อเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนนให้กับน้องๆ

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ม.1

วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 1 วิทยาศาสตร์ ม.1 เทอม 2
บทที่ 1 หน่วยของชีวิตและชีวิตพืช
 1. หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
 2. ลักษณะโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
 3. การลำเลียงในพืช การแพร่และการออสโมซิส
 4. การสืบพันธุ์ และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช
 5. การสังเคราะห์ด้วยแสง
 6. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชในท้องถิ่น
บทที่ 2 สารในชีวิตประจำวัน
 1. ความหมายและสมบัติของสาร
 2. ประเภทของสารและการจำแนกประเภท
 3. การแยกสารเนื้อผสม และสารเนื้อเดียว
 4. การแยกสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 สารละลาย
 1. ความหมายและองค์ประกอบของสารละลาย
 2. ความเข้มข้นของสารละลาย
 3. สมบัติการเป็นกรด-เบสของสารละลาย
 4. สารที่ใช้ในการทำความสะอาด
 5. ความปลอดภัยในการใช้สารในชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 แรงและการเคลื่อนที่
 1. แรง ปริมาณสเกลาร์ และปริมาณเวกเตอร์
 2. ชนิดของแรง
 3. โมเมนตัมของแรง
 4. ความหมายของการเคลื่อนที่ และแบบของการเคลื่อนที่
บทที่ 2 งานและพลังงาน
 1. งานกับการคำนวณเกี่ยวกับงาน
 2. พลังงานและการเปลี่ยนรูปของพลังงาน
 3. พลังงานความร้อน
 4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงาน
บทที่ 3 บรรยากาศ
 1. ส่วนประกอบของอากาศ
 2. อุณหภูมิของอากาศและชั้นบรรยกาศ
 3. ความดันของอากาศและความชื้นของอากาศ
 4. ปรากฏการณ์ลมฟ้าอากาศ
 5. อุตุนิยมวิทยาและมลภาวะในชีวิตประจำวัน

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ม.2

วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 1 วิทยาศาสตร์ ม.2 เทอม 2
บทที่ 1 ชีวิตสัตว์
 1. โครงสร้างและหน้าที่ของระบบอวัยวะ
 2. การปรับตัวและพฤติกรรมของสัตว์
 3. การขยายพันธุ์และการปรับปรุงพันธ์สัตว์
 4. เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตของสัตว์
บทที่ 2 ร่างกายของเรา
 1. ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
 2. ความสัมพันธ์ของระบบอวัยวะในร่างกายของเรา
 3. อาหารและสารอาหาร
 4. ผลของการใช้สาราต่อร่างกายของเรา
บทที่ 3 ธาตุและสารประกอบ
 1. ความหมายของธาตุและสมบัติบางประการของธาตุ
 2. อะตอมและโมเลกุลของสาร
 3. ความหมายของสารประกอบ
 4. ธาตุและสารประกอบที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 1 สารและการเปลี่ยนแปลง
 1. ประเภทของสารและการเปลี่ยนแปลง
 2. ระบบและสิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
 3. การเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบ
 4. พลังงานกับการเปลี่ยนแปลงของสาร
 5. ผลปฏิกิริยาเคมีต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม
บทที่ 2 แสง
 1. ธรรมชาติของแสง
 2. ความสว่าง
 3. สมบัติของแสงเชิงเรขาคณิต
 4. เลเซอร์
 5. ทัศนูปกรณ์
 6. นัยน์ตาและการมองเห็น
บทที่ 3 โลกและการเปลี่ยนแปลง
 1. ส่วนประกอบของโลก
 2. หิน แร่ และการอนุรักษ์
 3. ดิน น้ำ และการอนุรักษ์
 4. การเปลี่ยนแปลงทางธรณี

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ม.3

วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 1 วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1 ชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 1. ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 2. การใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากร
 3. ปัญหาสิ่งแวดล้อม
 4. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
บทที่ 2 ระบบนิเวศ
 1. สิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่
 2. ประเภทของระบบนิเวศ
 3. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
 4. การถ่ายทอดพลังงาน
บทที่ 3 พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
 1. กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
 2. โครโมโซมและสารพันธุกรรม
 3. ความหลากหลายของพืชและสัตว์ในท้องถิ่น
 4. ความก้าวหน้าของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน
บทที่ 1 ไฟฟ้า
 1. ปริมาณทางไฟฟ้าและการคำนวณ
 2. วงจรและการต่อวงจรไฟฟ้า
 3. เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน
 4. การใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า
บทที่ 2 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 1. อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
 2. วงจรอิเล็กทรอนิกส์และการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 3. วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน
บทที่ 3 เอกภพ
 1. กำเนิดเอกภพและการเปลี่ยนแปลงของเอกภพ
 2. กาแลกซีและระบบดาวฤกษ์
 3. พลังงานของดาวฤกษ์
 4. ระบบสุริยะ
 5. เทคโนโลยีอวกาศและการสำรวจ
หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

Comments are closed.