วิทยาศาสตร์ ป.5
ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 26, 2017

ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 กับ ทีมสอนพิเศษ โดยพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชื่อดังที่เชียวชาญวิชานี้โดยตรง เพื่อเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนนให้กับน้องๆ

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ป.6

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิทยาศาสตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อาหารและสารอาหาร
1.1 อาหารกับสารอาหาร
1.2 สารอาหารกับพลังงาน
1.3 การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
2.1 การเจริญเติบโตของร่างกายร
2.2 ระบบต่างๆ ของร่างกาย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3.1 ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต
3.2 แหล่งที่อยู่กับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สารในชีวิตประจำวัน
4.1 มารู้จักสารกันเถอะ
4.2 สมบัติของสารในสถานะของแข็ง ของเหลว และแก็ส
4.3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
4.4 การแยกสารผสม
4.5 สารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
วิทยาศาสตร์ ป.6

วิทยาศาสตร์ ป.6 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วงจรไฟฟ้า
5.1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
5.2 การต่อเซลล์ไฟฟ้า
5.3 การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน
5.4 แม่เหล็กไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หินและการเปลี่ยนแปลง
6.1 หินในท้องถิ่นของเรา
6.2 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของหิน
6.3 ธรณีพิบัติภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ
7.1 ข้างขึ้น-ข้างแรม
7.2 สุริยุปราคา จันทรุปราคา
7.3 ฤดู
7.4 เทคโนโลยีอวกาศ
หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

Comments are closed.