ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว
August 23, 2017
ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 6 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 26, 2017

ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

วิทยาศาสตร์ ป.5

เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 5 กับ ทีมสอนพิเศษ โดยพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชื่อดังที่เชียวชาญวิชานี้โดยตรง เพื่อเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนนให้กับน้องๆ

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ป.5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต
1.1. การสืบพันธุ์และการขยายพันธ์ของพืช
1.2 การจำแนกพืช
1.3 การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์
1.4 การจำแนกสัตว์
1.5 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วัสดุและสมบัติของวัสดุ
2.1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
2.2 สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ป.5

วิทยาศาสตร์ ป.5 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงและความดัน
3.1 แรงลัพธ์และแรงเสียดทาน
3.2 แรงกระทำของอากาศและของของเหลว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เสียงและการได้ยิน
4.1 การเกิดเสียงและการได้ยินเสียง
4.2 ความแตกต่างของเสียงที่ได้ยิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ลมฟ้าอากาศ
5.1 ปรากฏการณ์ น้ำฟ้า
5.2 การเกิดลมและประโยชน์จากลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ปรากฏการณ์จากการหมุนรอบตัวเองของโลก
6.1 การเกิดทิศ
6.2 ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาว
หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

Comments are closed.