ชีววิทยา มัธยมปลาย
ติว ชีวะ มัธยมปลาย (ม.4, ม.5, ม.6) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
July 25, 2017
วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3)
ติว วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 17, 2017

ติว วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 4 ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

วิทยาศาสตร์ ป'4

เรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมปลาย กับ ทีมสอนพิเศษ โดยพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชื่อดังที่เชียวชาญวิชานี้โดยตรง เพื่อเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนนให้กับน้องๆ

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ป.4

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

วิทยาศาสตร์ ป'4

วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 1


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสุริยะและพลังงานแสง
1.1. ส่วนประกอบของระบบสุริยะ
1.2 การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิดและการมองเห็น
1.3 การกระจายแสงของแสงขาวและการเกิดรุ้ง
1.4 การเปลี่ยนพลังงานแสงเป้นพลังงานไฟฟ้า

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเกิดดิน และดินในท้องถิ่นของเรา
2.1 ดินเกิดจากอะไร ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดินได้อย่างไร

วิทยาศาสตร์ ป'4

วิทยาศาสตร์ ป.4 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การดำรงชีวิตของพืช
3.1 หน้าที่ของรากและลำต้น
3.2 หน้าที่ของใบ
3.3 ปัจจัยบางประการที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช
3.4 การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของพืช

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พฤติกรรมของสัตว์กับการดำรงชีวิต
4.1 พฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองสิ่งเร้า
หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

Comments are closed.