วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3)
ติว วิทยาศาสตร์ มัธยมต้น (ม.1, ม.2, ม.3) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 17, 2017
วิทยาศาสตร์ ป.4 ป.5 ป.6
ติว วิทยาศาสตร์ ประถมปลาย (ป.4, ป.5, ป.6) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์
August 20, 2017

ติว ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย (ป.4, ป.5, ป.6) ตัวต่อตัว ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

ภาษาอังกฤษ ประถมปลาย ป.4 ป.5 ป.6

เรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ ระดับ ประถมปลาย กับ ทีมสอนพิเศษ โดยพี่ๆ จุฬา ธรรมศาสตร์ และมหาลัยชื่อดังที่เชียวชาญวิชานี้โดยตรง เพื่อเพิ่มเกรด เพิ่มคะแนนให้กับน้องๆ

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.4

 ภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ป.4 เทอม 2
 1. Noun (พื้นฐาน)
 2. Article(พื้นฐาน)
 3. Pronoun (พื้นฐาน)
 4. V.to be กับ Subject และ Tense ต่างๆ
 5. V.to do กับ Subject และ Tense ต่างๆ
 6. Present Simple tense
 7. Abilities (can,can’t, could’ couldn’t)
 8. Preposition
 9. Present Continious
 10. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Weather, Family, Number. Etc.
 1. Pronoun
 2. Verb
 3. Present Simple tense and Present Continuous (เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคและการใช้)
 4. Adverb of frequency (พื้นฐาน)
 5. Compound Noun
 6. V.to have กับ Subject และ Tense ต่างๆ
 7. Past Simple tense
 8. Imparative Sentenses
 9. Future Simple tense (Will/Shall+V.1)
 10. Adverb of time
 11. Yes/No question และ Question words
 12. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับPart of body , Vegetable, fruit

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.5

 ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2
 1. Noun
 2. Article
 3. Past Simple tense (เพิ่มเติมการอ่าน Past form of regular verb)
 4. Number (เพิ่มเติมการอ่านสัญลักษณ์ต่างๆทางคณิตศาสตร์
 5. Adjective
 6. Comparison of Adjective
 7. Posessive Adjective and Posessive Pronoun
 8. Reflexive of Emphatic Pronoun
 9. Indefinite Pronoun
 10. Conjunction
 11. คำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Food and drink, animal Etc.
 1. Proper Adjective
 2. Adverb
 3. Adverb of frequency
 4. การเปลี่ยน Adjective เป็น Adverb
 5. Comparison of Adverb
 6. เปรียบเทียบการใช้ Adjective และ Adverb
 7. Future Simple tense (เพิ่มเติมอนาคตที่วางแผนไว้แล้วในรูป Progressive)
 8. Past Continuous
 9. Present Perfect และการใช้ในกรณีต่างๆ
 10. Question wordsและ การสร้างประโยคต่างๆ โดยใช้ Question words
 11. Prepositionในสำนวนที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.6

 ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ป.6 เทอม 2
 1. เจาะลึก Noun และชนิดของคำตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 2. The Gender of Noun
 3. โครงสร้างประโยค, ชนิดของประโยค
 4. Finite Verb
 5. Simple Subject
 6. Direct and Indirect object
 7. Present Perfect Continuous
 8. Conditional Sentences แบบต่างๆ และการใช้
 9. Phrasal and Prepositional verb
 1. ชนิดของคำในประโยค
 2. Prefix และ Suffix
 3. Past Perfect Tense
 4. Future Perfect Tense
 5. Passive Sentenseในกาลต่างๆ และการใช้
 6. non-finite verb
 7. Use to… and be used to…
 8. Relative Pronoun
 9. Question tag
 10. Unseen Passage
หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

Comments are closed.