ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

อัตราค่าเรียนพิเศษ ค่าสอนพิเศษ ตามบ้าน ที่บ้าน

อัตราค่า เรียนพิเศษ สอนพิเศษ หลักสูตรปกติ
อัตรา ค่าเรียนพิเศษ ต่อคน 1 คน 2 คน 3-4 คน
อนุบาล 150 120 100
ประถมต้น-ประถมปลาย 180 150 120
มัธยมต้น 200 180 150
มัธยมปลาย 250 200 180
มหาวิทยาลัย 300 250 200
อัตราค่าเรียนพิเศษ สอนพิเศษ หลักสูตร bilingual นานาชาติ (Inter)
อัตรา ค่าสอนพิเศษ ต่อคน 1 คน 2 คน 3-4 คน
อนุบาล 200 180 150
ประถมต้น-ประถมปลาย 230 200 180
มัธยมต้น 250 230 200
มัธยมปลาย 300 250 230
มหาวิทยาลัย 350 300 250
อัตราค่า เรียนพิเศษ สอนพิเศษ หลักสูตรสอบเข้า และหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่
อัตรา ค่ากวดวิชา ต่อคน 1 คน 2 คน 3-4 คน
สอบเข้า ม.4
เตรียมอุดมและโรงเรียนชั้นนำ
(โดยติวเตอร์ประสบการณ์สูง)
220 200 180
สอบตรง และ Admission
GAT-PAT, O-net, SMART-I
250 220 200
สอบเข้าภาคอินเตอร์หรือศึกษาต่อปริญญาโท
CU-AAT
CU-ATS
CU-ATS(Nano)
CU-BEST
CU-TAD
CU-TEP
CU-TMC
CU-TTP
GMAT
IELTS
SAT
SMART-II
TOEFL
TOEIC
TU-GET
300 250 220
สนทนาภาษาต่างประเทศนอกเหนือตำราเรียน
สำหรับเด็กอนุบาล ประถม ม.ต้น-มัธยมปลายบุคคลทั่วไป
(อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน รัสเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี)
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ
300 250 220

       สำหรับหลักสูตรอื่นๆสำหรับน้องๆที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติม เช่น ศิลปะ ดนตรี คอมพิวเตอร์ ภาษาอื่นๆ เช่น สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-482-8693 ครับ

       การชำระค่าสอนพิเศษ น้องสามารถจ่าย ค่าเรียนพิเศษ กับติวเตอร์ได้เลยหลังเรียนเสร็จ (เรียนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง)

หมายเหตุ

  • อัตราค่าเรียนพิเศษดังกล่าวเป็นราคาที่ทางจุฬาไกด์กำหนดขึ้น ควรสอบถามราคากับผู้สอนพิเศษอีกครั้ง
  • หากน้องๆต้องการประหยัดเงินค่าเรียนสามารถรวบรวมเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่มได้
  • ติวเตอร์ 1 คนจะไม่มีการสอนน้องเกิน 4 คนในเวลาเดียวกันเด็ดขาด บางเว็บไซต์มีการให้ติวเตอร์ 1 คน สอนนักเรียนได้มากถึง 8 คน และมีการโฆษณาหน้าเว็บว่าสอนตัวต่อตัว ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยว่าน้องทั้ง 8 คนจะเรียนรู้เรื่องทั้งหมด
  • ปัจจุบันจุฬาไกด์ยกเลิกการเรียนแบบคอร์ส จึงแนะนำให้ชำระค่าเรียนหลังเรียนเสร็จเป็นครั้ง หากผู้เรียนตกลงกับติวเตอร์ชำระเงินเป็นอย่างอื่น ทางจุฬาไกด์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.