ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ภาษาเยอรมัน ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

       สอนตั้งแต่พื้นฐานภาษาเยอรมัน สอนการพูดสนทนาในชีวิตประจำวันสำหรับน้องๆ ม.4 ม.5 ม.6 หรือ บุคคลทั่วไป

  • สนทนาเบื้องต้น สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางภาษาสอนการออกเสียงพยัญชนะ สระ และการประสมคำศัพท์จากพื้นฐานง่ายๆ
  • ภาษาในชีวิตประจำวัน สำหรับเด็ก ๆ ตั้งแต่ 5-7 /7-13/14-17 ปี เรียนพื้นฐานตั้งแต่พยัญชนะ สระ ติวเพิ่มเกรดในชั้นเรียน-เรียนต่อ
  • ภาษาเพื่อธุรกิจ สำหรับผู้ที่มีและไม่มีพื้นฐานทางภาษา เน้นสนทนาและคำศัพท์ที่ใช้เฉพาะทาง
  • สัมภาษณ์งานและศึกษาต่อต่างประเทศ เน้นตัวอย่างประโยค วิธีการสนทนา มารยาทและสังคมตะวันตก สร้างความมั่นใจมากขึ้น
  • ติวสอบวีซ่าระยะยาวเยอรมัน สวิตซ์ ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ผู้ที่อาศัยนอกประเทศเกิน 3 เดือนขึ้น บริการพิเศษ- รับแปลเอกสาร- สั่งซื้อหนังสือการเรียน การสอนจากต่างประเทศ
    - กรอกเอกสารการยื่นวีซ่าทุกประเทศ
    - แนะแนวการศึกษาและทำงานต่างประเทศ
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.