ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ภาษาสเปน ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

    ในประเทศไทย สถาบันการอุดมศึกษาที่เปิดสอนวิชาภาษาสเปน ได้แก่
  1. คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาสเปน (español) หนึ่งในภาษาทางการ 6 ภาษาขององค์การสหประชาชาติ และภาษาที่มีผู้พูดเป็นภาษาแม่มากที่สุดในโลกรองจากภาษาจีนกลาง ประเทศที่มีจำนวนผู้พูดภาษาสเปนมากที่สุด คือ เม็กซิโก นอกจากนี้ ภาษาสเปนยังเป็นภาษาที่มีผู้เรียนมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลกรองจากภาษาอังกฤษ

ภาษาสเปนมีต้นกำเนิดจากภาษาละติน และมีวิวัฒนาการอย่างช้า ๆ จนเกิดเป็นภาษาละตินใหม่ต่างหากอีกภาษาหนึ่ง แต่เนื่องจากได้รับการเผยแพร่ทั้งในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้เป็นเวลาที่ต่อเนื่องยาวนาน ภาษาสเปนจึงกลายเป็นภาษาละตินใหม่ที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุดในปัจจุบัน

ชุดตัวอักษรสเปนมี 29 ตัว ได้แก่
a, b, c, ch, d, e, f, g, h, i, j, k, l, ll, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.