ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ภาษาฝรั่งเศส ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

กวดวิชาภาษาฝรั่งเศสระดับ ม.ต้น– ม.ปลาย  ปูพื้นฐานทางภาษาให้แข็งแกร่ง  กำจัดจุดอ่อนทางภาษา เพื่ออัพเกรดที่โรงเรียน หรือเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาฝรั่งเศสโดยตรง

หลักสูตรกวดวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.ต้น - ม.4

       เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศสเบื้องต้น หลักการอ่านออกเสียงในภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกอ่าน, ปูพื้นฐานไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศส พร้อมแบบฝึกหัด, ศัพท์และสำนวนสำหรับผู้เริ่มเรียน, เรียนและฝึกสนทนาภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น, เรียนและฝึกการเขียนประโยคอย่างง่าย เนื้อหาอื่นๆที่เป็นพื้นฐานต่อการเรียนในระดับสูงขึ้น

หลักสูตรกวดวิชาภาษาฝรั่งเศส  ม.5

       เรียนรู้วัฒนธรรมฝรั่งเศส ทบทวนไวยากรณ์ระดับต้น และเจาะลึกไวยากรณ์ภาษาฝรั่งเศสพร้อมแบบฝึกหัด,ศัพท์และสำนวนระดับกลาง, ฝึกวิเคราะห์ข้อสอบEnt', เรียน-ฝึกสนทนาภาษาฝรั่ง-เศส, ฝึกการอ่านบทความ ฝึกการเขียนประโยคที่หลากหลายและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรกวดวิชาภาษาฝรั่งเศส ม.6

       ศึกษาเกี่ยวกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศส สรุปหลักไวยากรณ์ครบถ้วนตรงประเด็นพร้อมเทคนิคตะลุยข้อสอบEnt'อย่างเข้ม-ข้น, ศัพท์-สำนวนที่ใช้ในการสอบแอดมิชชัน และที่ใช้ในมหาวิทยาลัย, พัฒนาทักษะการใช้ภาษาในทุกด้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบแอดมิชชันเรียน-ฝึกสนทนาภาษาฝรั่ง-เศส, เรียน-ฝึกเขียนบทความภาษาฝรั่งเศส, ฝึกการอ่านบทความขั้นสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านเอาเรื่องและมีการฝึกทำข้อสอบแอดมิชชันย้อนหลัง

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.