ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

เรียนพิเศษภาษา สอนภาษาตัวต่อตัว เรียนภาษาตัวต่อตัว

       CHULAguide รับสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี สำหรับใช้ในประจำวันและการทำงาน CONVERSATION สนทนาสำหรับคนทั่วไปหรือวัยทำงาน รวมทั้ง LISTENING SPEAKING READING WRITING ฟัง พูด อ่าน เขียน GRAMMAR เสริมทักษะทางภาษาทุกด้าน หรือการเตรียมตัวไปนอก โดยติวเตอร์ที่จบทางด้านภาษาโดยตรงจากสถาบันต่างๆส่วนมากจะเป็นพี่ที่เรียนศิลปศาสตร์ หรือ อักษรศาสตร์เอกภาษามาโดยตรงจาก จุฬา ธรรมศาสตร์ ศิลปากร ฯลฯ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ยังมีครูอาจารย์ที่มีประสบการณ์หลายปี มาร่วมสอนด้วยครับ

เปิดสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน หลักไวยากรณ์ต่างๆ เพิ่มเสริมความเข้าใจและวางรากฐานที่ดี จนกระทั่งสอบวัดระดับต่างๆ โดยการสอนนั้น จะเดินทางไปสอนถึงบ้านผู้เรียน หรือนัดสอนนอกสถานที่ก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของผู้เรียน ค่าเรียนจะเริ่มต้นที่ 250 บาท/ชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับชั้นของผู้เรียน โดยทางทีมผู้สอนของเรามีเอกสารการเรียนการสอนให้ครับ


ภาษาอังกฤษ

ภาษารัสเซีย

ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาจีน

ภาษาเยอรมัน

ภาษาเกาหลี

ภาษาสเปน

ภาษาญี่ปุ่น
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.