ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

       เราจัดหาติวเตอร์ให้ตรงตามความต้องการผู้ปกครอง/นักเรียน เพื่อคุณภาพในการเรียนของน้องๆมากที่สุด ดังนั้นหากสะดวก แนะนำสมัครเรียนผ่านทางหน้าเว็บ และระบุรายละเอียดความต้องการติวเตอร์ให้ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนครับ

ปัจจัยที่ในการเลือกเว็บไซต์สอนพิเศษตามบ้าน สอนพิเศษที่บ้าน

 1. ความน่าเชื่อถือของสถาบันกวดวิชาและสอนพิเศษ
  CHULAguide เราเป็นสถาบันสอนพิเศษตามบ้าน 1 ใน 10 แห่งที่ผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์ จึงรับรองได้ถึงความ ความปลอดภัย น่าเชื่อถือ มั่นใจในการติดต่อ ปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมากมายโดยมิได้จดทะเบียน ดังนั้นไม่ว่าจะทำธุรกรรมเรื่องใดๆก็ตามผ่านทางเว็บไซต์ผู้ปกครองต้องเลือกใช้บริการเว็บที่มีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย (สังเกตจากเครื่องหมาย Register หน้าเว็บไซต์)
 2. คุณภาพและปริมาณติวเตอร์
  CHULAguide
   เราจะเป็นผู้คัดเลือกผู้สอนพิเศษตามความต้องการของผู้ปกครองโดยพิจารณาถึง
  • ความถนัดของติวเตอร์ ในการ สอนพิเศษตัวต่อตัว/กลุ่ม
   ติวเตอร์ 1 คนสอนวิชาถนัดที่สุดไม่เกิน 2 วิชา (เฉพาะม.ปลาย)
  • ความถนัดในเนื้อหารายวิชา
   ติวเตอร์ บางคนถนัด สอนคณิตศาสตร์ ยกเว้น ตรีโกณ หากน้องต้องการติว เรื่องนี้ เราจะไม่ให้ติวเตอร์ สอนเด็ดขาด
  • สถาบัน และระดับชั้นที่น้องต้องการศึกษาต่อ
   คัดตามมหาวิทยาลัยที่น้องอยากเข้า เช่นอยากศึกษาต่อ บัญชี จุฬา เราจะจัดติวเตอร์ จากบัญชี จุฬา เพื่อการแนะแนว ที่ดีที่สุด
  • สถานที่ที่ติวเตอร์สะดวกไป สอนพิเศษที่บ้าน
   บ้านน้องต้องไม่อยู่ไกลจากบ้านผู้สอนดังนั้นเราจะไม่คิดค่าเดินทางเพิ่มเด็ดขาด
  • ระยะเวลาที่จัดครูให้น้อง
   เริ่ม สอนพิเศษ ได้เร็วที่สุดตามต้องการ (ภายใน 3 วัน)
  • ปริมาณติวเตอร์
   จุฬาไกด์เปิดมานานกว่า 2 ปี มีติวเตอร์ร่วมทีมมากมาย
 3. อัตราค่าเรียนพิเศษ
  CHULAguide ราคาอิงตามมาตรฐาน เรายึดอัตราค่าสอนพิเศษตามบ้าน ที่ยุติธรรม นักเรียนและติวเตอร์ รับได้ ไม่มีการบวกค่าเอกสารและค่าเดินทางเพิ่มเด็ดขาด หากน้องต้องการประหยัดเงิน สามารถชวนเพื่อนมาเรียนเป็นกลุ่มได้
 4. การผูกมัดในการจ่ายเงิน
  CHULAguide ไม่ผูกมัด ในการสอนพิเศษที่บ้าน สามารถเรียนเป็นครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 2 ชั่วโมง (กรณีน้องไม่เข้าใจเนื้อหาบางเรื่อง/บท) หรือเรียนเป็นคอร์ส 20 ชั่วโมง (ไม่เข้าใจในภาพรวม/ต้องการติวเข้ม) ซึ่งจะได้เรียนพิเศษในอัตราที่ถูกลง
 5. แนวทางการสอนพิเศษตัวต่อตัว/กลุ่ม
  CHULAguide เน้นแนวทางการแนะแนว (guide)โดยติวเตอร์เฉพาะที่มีประสบการณ์ทางควบคู่ไปกับการ สอนพิเศษ ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อให้น้องๆใช้เวลาเรียนอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
"Bringing Top UK Qualifications to Thailand"
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.