ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติวการบ้าน อนุบาล ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

       กวดวิชา สอนการบ้าน ดูแลการบ้านทั่วไป ติวความรู้ด้านวิชาการและเสริมพัฒนาการ ไทย อังกฤษ เลข ความยากง่ายสอนตามลำดับชั้นและพื้นฐานของเด็ก เสริมด้วยการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กอย่างเหมาะสม ไม่เพิ่มความเครียดในการเรียนแต่ได้ความรู้และทักษะ หรือจะให้สอนเน้นเป็นรายวิชาก็ได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.