ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว วิทย์กายภาพ มัธยมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544*
หมายเหตุ* สำหรับหลักสูตร หรือการลำดับเนื้อหาของแต่ละโรงเรียนอาจแตกต่างกันไป ดังนั้นควรแจ้งเนื้อหากับทางติวเตอร์ก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ ม.4-5-6

บทที่ 1 แสงอาทิตย์และพลังงาน
บทที่ 2 โลกแห่งแสงสี
บทที่ 3 สารสังเคราะห์
บทที่ 4 ไฟฟ้าและเครื่องอำนวยความสะดวก
บทที่ 5 เสียงในชีวิตประจำวัน
บทที่ 6 รังสีที่เรามองไม่เห็น
บทที่ 7 โลกและดวงดาว
บทที่ 8 ทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรม
บทที่ 9 สีสรรพ์
บทที่ 10 กินดีอยู่ดี
บทที่ 11 ยากับชีวิต
บทที่ 12 มรดกทางพันธุกรรม
บทที่ 13 ร่างกายของเรา
บทที่ 14 ชีวิตและวิวัฒนาการ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.