ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว อังกฤษ มัธยมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.4

ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ม.4 เทอม 2
NOUNS
PRONOUNS
AGREEMENT OF NOUNS AND PRONOUNS
SUBJECTS VERBS
SUBJECT-VERB AGREEMENT
LINKING AND AUXILIARY VERBS
INFINITIVE
GERUND
PARTICIPLES
THE PRESENT TENSES
THE PAST TENSES
THE PERFECT TENSES
THE FUTURE TENSES
ACTIVE AND PASSIVE
CONDITIONAL
CONJUNCTIONS
MODIFIERS
COMPARISONS
ARTICLES
PREPOSITIONS

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.5

ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ม.5 เทอม 2
Quantity Words
Conjunction
Past and Future Tenses
Modal Verbs
Comparison of Adjectives and Adverbs
Relative Clauses
Direct and Indirect Speech
Passive Voice

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.6

ภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ม.6 เทอม 2
Question-tag & QuestionWords
Phrasal Verbs & Prepositional Phrases
Conditional Sentences
Model Verbs + Non Finite ในรูป Perfect
Sentences
Nouns Clause
Compound Words
Words Building

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.