ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

กวดวิชามัธยมปลาย สอนพิเศษมัธยมปลาย เรียนพิเศษมัธยมปลาย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

       เนื่องจากวิชาในระดับชั้นมัธยมปลายเป็นช่วงที่สำคัญสำหรับน้องๆ ทางจุฬาไกด์จึงให้ความสำคัญกับติวเตอร์ที่สอนกวดวิชา โดยทุกคนต้องมีประสบการณ์ในการสอนและทักษะในรายวิชานั้น การสอนพิเศษมัธยมปลาย จึงแยกรายวิชาดังนี้

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ฟิสิกส์ ม.4-5-6
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม เคมี ม.4-5-6 กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ชีววิทยา ม.4-5-6
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์กายภาพ ม.4-5-6 กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.4-5-6
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาไทย ม.4-5-6 กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.4-5-6

       วิชา คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ วิทย์-กายภาพ กวดวิชาโดย ติวเตอร์มัธยม(ปลาย)จากคณะ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สำหรับวิชา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม กวดวิชาโดย ติวเตอร์มัธยม(ปลาย)จากคณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ติวเตอร์เป็นนิสิต นักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบแล้วในมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร ศิลปากร เป็นต้น

       สำหรับรายวิชาอื่นๆก็มีสอน หากต้องการสอบตรง สอบเข้ามหาลัย หรือนักเรียนที่เรียนสายศิลป์และต้องการเรียนพิเศษภาษาอื่นๆ สามารถสอบถามได้ครับ 081-482-8693 เน้นจัดพี่ๆคณะที่น้องต้องการสอบเข้า เพื่อการแนะแนวที่ดีที่สุดครับ

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.