ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สังคม มัธยมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ม.1

สังคมศึกษา ม.1 เทอม 1 สังคมศึกษา ม.1 เทอม 2
ความรู้ทางภูมิศาสตร์ไทย สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติของไทย จำนวนประชากรและอาชีพในไทย วัฒนธรรมของสังคมไทย หลักธรรมทางศาสนาและการพัฒนาตนเอง ถิ่นกำเนิดชนชาติไทย สมัยก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ชาติไทย อาณาจักรสุโขทัย ความเป็นมาของชนชาติไทยหลังสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน สมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ วิถีชีวิตสังคมประชาธิปไตย

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ม.2

สังคมศึกษา ม.2 เทอม 1 สังคมศึกษา ม.2 เทอม 2
ทวีปเอเชีย สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมของทวีปเอเชีย กลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียใต้ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ เอเชียกลาง องค์กรระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย การสถาปนาอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา การจัดการปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยา สภาพทางเศรษฐกิจของกรุงศรีอยุธยา สภาพทางสังคมในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความเจริญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การปกครองของไทย หลักธรรมของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นในไทย

เนื้อหากวดวิชา สังคมศึกษา ม.3

สังคมศึกษา ม.3 เทอม 1 สังคมศึกษา ม.3 เทอม 2
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา ดินแดนแปซิฟิกตอนใต้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประวัติศาสตร์สมัยกรุงธนบุรีถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น การพัฒนาทางด้านการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4-6 การปฏิรูปสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โครงสร้างการปกครองของไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติ สถาบันบริหาร สถาบันตุลาการในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย การเลือกตั้ง กฎหมายน่ารู้ หลักธรรมในพระพุทธศาสนา หลักธรรมในศาสนาคริสต์ อิสลาม ซิกส์ ขงจื๊อ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.