ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สอบเข้า ม.4 ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

       กวดวิชาเตรียมสอบเข้า ม.4 เตรียมสอบเข้าเตรียมอุดม มหิดลวิทยานุสรณ์ และโรงเรียนชั้นนำ ทั้งหลักสูตรปกติ, Gifted หรือ EP สามารถเลือกเรียนพิเศษที่บ้าน หรือนอกสถานที่ไดตามความต้องการของผู้เรียน

  สอนพิเศษ 5 วิชาหลัก ได้แก่
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาไทย
 4. สังคมศึกษา
 5. ภาษาอังกฤษ

       เนื่องจากข้อสอบเข้าระดับชั้นม.4 มีเนื้อหาซับซ้อนค่อนข้างมาก และมีการนำเนื้อหาบทเรียน ระดับชั้น ม.4 บางส่วนมาออกข้อสอบด้วยเพราะฉะนั้นน้องที่สนใจกวดวิชาแม้มีความรู้ระดับชั้น ม.ต้นเป็นอย่างดีก็ยังไม่เพียงพอจะต้องมีความรู้ในเนื้อหาบ้างส่วนของระดับชั้นม.ปลายด้วย จึงสามารถทำข้อสอบได้ ทางสถาบันจึงได้แบ่งรุ่นพี่นิสิตที่ชำนาญในการกวดวิชาให้กับรุ่นน้อง ดังนี้

       วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอนโดยติวเตอร์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น

       วิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ สอนโดยติวเตอร์จากคณะ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

  การสอนจะใช้พี่ทีมีประสบการณ์สอนน้องสอบเข้า ม.4 โดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการสอนดังนี้
 1. ทบทวนเนื้อของม.ต้นและเนื้อหาบางส่วนของระดับชั้นม.4
 2. สรุปเนื้อของม.ต้นและเนื้อหาบางส่วนของระดับชั้น ม.4 ที่ข้อสอบนิยมออก
 3. แนะวิธีจำ สูตรลัด เทคนิคทำข้อสอบ ตะลุยโจทย์ข้อสอบเก่า

       นอกจากนั้นสำหรับน้องที่ต้องการสอบเข้าหลักสูตร Gifted จะมีการติวแนวข้อสอบสำหรับสอบ และแนะนำการทำข้อสอบ แต่ไม่ว่าจะสอบเข้าหลักสูตรใดจะ เน้นตัวนักเรียนเป็นสำคัญว่ามีจุดเด่น จุดด้อย หรือมีความต้องการอย่างไรในการเรียน หรือเหมาะสมกับการเรียนการสอนในลักษณะใดด้วย ดังนั้นผู้ปกครองอุ่นใจได้ครับ

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.