ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว อังกฤษ มัธยมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.1

ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ม.1 เทอม 2
บทที่ 1. Questions and answers with is/am/are
บทที่ 2. This/that/these/those
บทที่ 3. Questions and answers with do/does
บทที่ 4. Is/Are and Do/Does
บทที่ 5. Would and May
บทที่ 6. How much and How many
บทที่ 7. On/next to/between
บทที่ 8. Sequencing words
บทที่ 1. Questions with what + do
บทที่ 2. Would like and Will have
บทที่ 3. Im ___- ing and I have to
บทที่ 4. Lets and going to
บทที่ 5. Lets/How about.. and like
บทที่ 6. Can and should
บทที่ 7. Adverbs of degree + adjectives
บทที่ 8. Simple past

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.2

ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ม.2 เทอม 2
บทที่ 1. Polite questions using Can
บทที่ 2. Questions with How many
บทที่ 3. Present continuous for future
บทที่ 4. Questions and statements using simple past
บทที่ 5. Quantifiers
บทที่ 6. Like + __ing and get to + verb
บทที่ 7. Need and need to
บทที่ 8. Have to and should
บทที่ 1. Prepositions of location
บทที่ 2. How much /how many / how often and too/enough
บทที่ 3. Get + participle and get + noun phrase
บทที่ 4. Should and much/ a lot
บทที่ 5. More/most and better/best
บทที่ 6. Have been
บทที่ 7. Why and because
บทที่ 8. Was able to and had to

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ม.3

ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1. Must be/cant be/ sounds (like)
บทที่ 2. For/since
บทที่ 3. Stative verbs
บทที่ 4. Word order of adjectives
บทที่ 5. Comparatives with a little/ a lot
บทที่ 6. Question tags
บทที่ 7. Im sorry/Im afraid
บทที่ 8. Past continuous and past simple for interrupted plans
บทที่ 1. If/will
บทที่ 2. Be sure /know how to + verb
บทที่ 3. Ask/want/tell
บทที่ 4. Will for prediction/indecision
บทที่ 5. Indirect speech
บทที่ 6. Have been
บทที่ 7. Relative clauses
บทที่ 8. Decided/thought/felt + would

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.