ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว เลข มัธยมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
บทที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
บทที่ 2 จำนวนเต็ม
บทที่ 3 เลขยกกำลัง
บทที่ 4 พื้นฐานทางเรขาคณิต
บทที่ 1 เศษส่วน และทศนิยม
บทที่ 2 การวัด การประมาณค่า
บทที่ 3 คู่อันดับ และกราฟ
บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.1 เทอม 2
บทที่ 1 การประยุกต์ 1
บทที่ 2 จำนวนและตัวเลข
บทที่ 3 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
บทที่ 4 การสร้าง
บทที่ 1 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
บทที่ 2 พหุนาม
บทที่ 3 บทประยุกต์

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
บทที่ 1 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 2 การวัด
บทที่ 3 แผนภูมิรูปวงกลม
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 2 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.2 เทอม 2
บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกำลัง
บทที่ 2 พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
บทที่ 3 การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 4 การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 1 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
บทที่ 2 สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
บทที่ 3 การแปรผัน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
บทที่ 2 กราฟ
บทที่ 3 ระบบสมการเชิงเส้น
บทที่ 4 ความคล้าย
บทที่ 1 อสมการ
บทที่ 2 ความน่าจะเป็น
บทที่ 3 สถิติ
บทที่ 4 ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ตรีโกณมิติ

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ม.3 เทอม 2
บทที่ 1 กรณฑ์ที่สอง
บทที่ 2 การแยกตัวประกอบของพหุนาม
บทที่ 3 สมการกำลังสอง
บทที่ 4 พาราโบลา
บทที่ 1 การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูป สามเหลี่ยม และ รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 ระบบสมการและอสมการ
บทที่ 3 วงกลม
บทที่ 4 เศษส่วนของพหุนาม

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.