ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

กวดวิชามัธยมต้น สอนพิเศษมัธยมต้น เรียนพิเศษมัธยมต้น ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

       กวดวิชามัธยม(ต้น)สอนแยก 5 วิชาหลัก เนื่องจาก วิชาในระดับชั้นมัธยมต้นจะมีความสำคัญต่อน้องๆ ที่ต้องการศึกษาต่อมัธยมปลาย และเลือกเรียนสายวิทย์หรือศิลป์ จุฬาไกด์จึงได้จัดติวเตอร์สอนพิเศษที่มีความถนัดในรายวิชานั้นๆและมีประสบการณ์สอนให้กับน้องๆ

  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ม.1-2-3
คณิต
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ม.1-2-3
วิทย์
 

       ติวเตอร์ที่สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ มาจากคณะทางสายวิทย์ วิศวะวิทยาศาสตร์ จุฬา ลาดกระบัง มจธ. ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ ทีมวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สายสุขภาพ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เน้นติววิทยาศาสตร์ในส่วน ชีวะ

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาไทย ม.1-2-3
ภาษาไทย
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สังคมศึกษา ม.1-2-3
สังคมศึกษา
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ม.1-2-3
ภาษาอังกฤษ

       ส่วนวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์สอนพิเศษ มาจากคณะทางสายสังคมศาสตร์ อักษร ศิลปศาสตร์ นิติ นิเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาที่จะสอนพิเศษโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรกวดวิชาเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 เตรียมอุดม มหิดล และโรงเรียนชั้นนำ

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.