ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว บัญชี มหาลัย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ดังนั้นหากผู้เรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

หลักสูตรที่สอน
  • บัญชี 1 บัญชี 2 (สำหรับคณะบริหารธุรกิจ)
  • บัญชีขั้นต้น
  • บัญชีขั้นกลาง 1
  • บัญชีขั้นกลาง 2
  • บัญชีการเงิน
  • บัญชีต้นทุน
  • บัญชีบริหาร
  • บัญชีเพื่อการจัดการ
  • หลักการบัญชี
  • ภาษีอากร

* เนื้อหาในแต่ละคณะ/มหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกัน ดังนั้นสามารถแจ้งเนื้อหาติวเตอร์ล่วงหน้าก่อนทำการสอนได้

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.