ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

กวดวิชามหาลัย สอนพิเศษมหาลัย เรียนพิเศษมหาลัย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

       กวดวิชาระดับมหาวิทยาลัย ทุกคณะ ทุกวิชา ทั้งภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ อาทิ แคลคูลัส (calculus) สถิติ (stat) เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย พื้นฐาน ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ฯลฯ วิชารายคณะอื่นๆสอบถามได้ที่เบอร์ 081-482-8693 ครับ

เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม แคลคูลัส ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม ชีววิทยา ตัวต่อตัว
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม สถิติ ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม กฎหมาย ตัวต่อตัว
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม บัญชี ตัวต่อตัว
เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม เคมี ตัวต่อตัว เรียนพิเศษ สอนพิเศษ ติวเข้ม เศรษฐศาสตร์ ตัวต่อตัว

สอนพิเศษ โดย ติวเตอร์มหาลัย จากคณะต่างๆ มหาวิทยาลัย ชั้นนำของไทย อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เกษตร ศิลปากร เป็นต้น เรามีติวเตอร์ที่ถนัดเฉพาะสาขาวิชานั้นๆ คอยให้คำปรึกษา เสริมความเข้าใจให้มากขึ้น สำหรับ น้องๆ ที่ยังปรับตัวไม่ได้กับการเรียนในมหาวิทยาลัย ในทุกๆคณะ เพื่อเตรียมสอบกลาง ปลายภาค

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.