ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว สอบเข้า ม.1 ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

       เรียนพิเศษเตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนรัฐบาล เอกชน สามเสน บดินทร์ สตรีวิทย์ และโรงเรียนสาธิต เช่น สาธิต เกษตร จุฬา มศว. ทั้งหลักสูตรปกติ, Gifted หรือ EP สามารถเลือกเรียนพิเศษที่บ้าน หรือนอกสถานที่ได้ตามความต้องการของผู้เรียน

  สอนพิเศษ 5 วิชาหลัก ได้แก่
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาไทย
 4. สังคมศึกษา
 5. ภาษาอังกฤษ

       รวมถึง แบบทดสอบความถนัดทางการเรียน ซึ่งอาจมีสอบในบางโรงเรียน เช่น การสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต (ความถนัดทางการเรียน จะเป็นการทดสอบทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะทางคณิตศาสตร์ การอุปมาอุปไมยภาพ ทักษะด้านมิติสัมพันธ์ ซึ่งทักษะที่กล่าวมาจะไม่มีการเรียนในชั้นเรียนปกติ แต่น้องๆ จำเป็นที่จะต้องรู้แนวทางในการทดสอบ และฝึกฝนการทำแบบทดสอบ เนื่องจากคะแนนในส่วนนี้ช่วยเพิ่มความได้เปรียบในการสอบเข้า ม.1

  การสอนจะใช้พี่ทีมีประสบการณ์สอนน้องสอบเข้า ม.1 โดยเฉพาะ โดยพิจารณาจากระยะเวลาในการสอนดังนี้
 1. ทบทวนและสรุปเนื้อหาที่จะใช้สอบทั้งหมด
 2. แนะวิธีจำ สูตรลัด เทคนิคทำข้อสอบ ฝึกทำแบบทดสอบจริงที่ใช้ในการสอบ
 3. พิจารณาจากจุดบกพร่องของน้องและเลือกติวเข้มเฉพาะจุดอ่อน
 4. แนะแนวเรื่องที่มักออกข้อสอบบ่อยๆ

       นอกจากนั้นสำหรับน้องที่ต้องการสอบเข้าหลักสูตร Gifted จะมีการติวแนวข้อสอบสำหรับสอบ และแนะนำการทำข้อสอบ แต่ไม่ว่าจะสอบเข้าหลักสูตรใดจะ เน้นตัวนักเรียนเป็นสำคัญว่ามีจุดเด่น จุดด้อย หรือมีความต้องการอย่างไรในการเรียน หรือเหมาะสมกับการเรียนการสอนในลักษณะใดด้วย ดังนั้นผู้ปกครองอุ่นใจได้ครับ

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.