ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ไทย ประถมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ป.4

ภาษาไทย ป.4 เทอม 1 ภาษาไทย ป.4 เทอม 2
รามเกียรติ์ ตอน ยกทัพ , รามเกียรติ์ ตอน สุครีพหักฉัตร , ขุนช้างขุนแผน ตอน กำเนิดพลายงาม ,พระอภัยมณี ตอน กำเนิดสุดสาคร , วิชาเหมือนสินค้า , คำนาม , คำกริยา , คำสรรพนาม , คำวิเศษณ์ , คำบุพบท ,คำสันธาน , คำอุทาน , คำพ้องรูป , คำพ้องเสียง , คำราชาศัพท์ , คำเป็น , คำตาย , พยัญชนะ , สระ , วรรณยุกต์ ,ประโยคความเดียว / ความรวม / ความซ้อน , ราชาศัพท์ , คำมูล , คำประสม , กลอนสี่ , กลอนแปด , กาพย์ยานี ๑๑  

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ป.5

ภาษาไทย ป.5 เทอม 1 ภาษาไทย ป.5 เทอม 2
ประโยค ๒ ส่วน , ประโยค ๓ ส่วน , อักษรย่อ , วรรคตอน , สะกดคำ , พจนานุกรม , การันต์ , เครื่องหมาย ,การอ่านจับใจความ , กาพย์ฉบัง ๑๖ , กาพย์สุรางคนางค์, โคลงสี่สุภาพ , คำพ้องทั้งรูป/พ้องทั้งเสียง/พ้องความหมาย ,ระโยคบกพร่อง , คำซ้อน , คำซ้ำ , สำนวน , ย่อความ , เจตนาประโยค , ศัพท์บัญญัติ , ทับศัพท์ , ความหมายโดยตรง / นัย  

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ป.6

ภาษาไทย ป.6 เทอม 1 ภาษาไทย ป.6 เทอม 2
รามเกียรติ์ ตอน กำเนิดผิดพ้นคนทั้งหลาย , ขุนช้างขุนแผน , สุภาษิตสอนหญิง , ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน , สังข์ทอง , สะกดคำ ,การอ่าน , พยางค์ , ภาษาถิ่น , คำสุภาพ , การสร้างคำ , สมาส-สนธิ , ราชาศัพท์ , คำครุ-ลหุ , คำ7ชนิด , ประโยค , คำไทยแท้ ,บาลี-สันสกฤต , กลอนแปด , กาพย์ยานี ๑๑ , อินทรวิเชียรฉันท์  

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.