ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว เลข ประถมปลาย ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.4

คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ป.4 เทอม 2
บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100.000
บทที่ 2. ทักษะการบวก ลบ คูณ หารและโจทย์ปัญหา
บทที่ 3. เรขาคณิต
บทที่ 4. การคูณ
บทที่ 5. การ หาร
บทที่ 6. สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
บทที่ 7. การวัด
บทที่ 8. พื้นที่
บทที่ 9. เงิน
บทที่ 10. เวลา
บทที่ 11. เศษส่วน
บทที่ 12. ทศนิยม
บทที่ 13. การบวกลบคูณหารละคน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.5

คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ป.5 เทอม 2
บทที่ 1. จำนวนนับที่มากกว่า 100.000
บทที่ 2. การบวก การลบ การคูณ หารจำนวนนับ
บทที่ 3. มุม
บทที่ 4. เส้นขนาน
บทที่ 5. สถิติ และ ความน่าจะเป็น เบื้องต้น
บทที่ 6. เศษส่วน
บทที่ 7. การบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณทศนิยม
บทที่ 10. บทประยุกต์
บทที่ 11. รูปสี่เหลี่ยม
บทที่ 12. รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 13. รูปวงกลม
บทที่ 14. รูปเรขาคณิต และ ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.6

คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ป.6 เทอม 2
บทที่ 1. จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับ
บทที่ 2. สมการและการแก้สมการ
บทที่ 3. ตัวประกอบของจำนวนนับ
บทที่ 4. มุมและส่วนของเส้นตรง
บทที่ 5.เส้นขนาน
บทที่ 6. ทิศและแผนผัง
บทที่ 7. เศษส่วน และ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน
บทที่ 8. ทศนิยม
บทที่ 9. การบวก การลบ การคูณและการหารทศนิยม
บทที่ 10. สี่เหลี่ยม
บทที่ 11. รูปสามเหลี่ยม
บทที่ 12. รูปวงกลม
บทที่ 13. บทประยุกต์
บทที่ 14. รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
บทที่ 15. สถิติ และ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.