ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

กวดวิชาประถมปลาย สอนพิเศษประถมปลาย เรียนพิเศษประถมปลาย ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

       จุฬาไกด์ดูแลการสอนพิเศษประถม(ปลาย)แยก 5 วิชาหลัก คือ

  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ป.4-5-6
คณิต
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.4-5-6
วิทย์
 

       ติวเตอร์ที่สอน วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฯลฯ มาจากคณะทางสายวิทย์ วิศวะ วิทยาศาสตร์ จุฬา ลาดกระบัง มจธ. ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ ทีมวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สายสุขภาพ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เน้นติววิทยาศาสตร์ในส่วน ชีวะ

กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาไทย ป.4-5-6
ภาษาไทย
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สังคมศึกษา ป.4-5-6
สังคมศึกษา
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.4-5-6
ภาษาอังกฤษ

       ส่วนวิชา ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ติวเตอร์สอนพิเศษ มาจากคณะทางสายสังคมศาสตร์ อักษร ศิลปศาสตร์ นิติ นิเทศ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาที่จะสอนพิเศษโดยเฉพาะ

       รูปแบบการกวดวิชาประถม(ปลาย) สอนเน้นความเข้าใจโดยดูว่านักเรียนมีพื้นฐานระดับใด ปูพื้นฐาน ประยุกต์การใช้ และตะลุยโจทย์ เตรียมเนื้อหาล่วงหน้า สอนการบ้าน ติวเพิ่มเกรด ปรับเปลี่ยนบทเรียนตามเนื้อหาที่โรงเรียนกำหนด ทบทวนบทเรียน ติวก่อนสอบ เตรียมสอบกลางภาค ปลายภาคที่โรงเรียน สามารถเลือกวัน-เวลาและสถานที่เรียนได้ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรกวดวิชาเข้าม.1 โรงเรียนรัฐและเอกชนด้วย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.