ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว วิทย์ ประถมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1

วิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 1 วิทยาศาสตร์ ป.1 เทอม 2
 • สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
  สิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
  และมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอย่างไร
 • สิ่งมีชีวิต
  รู้จักกับวิธีการจำแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น พร้อมทั้งเรียนรู้หน้าที่ การทำงานของอวัยวะ วิธีการป้องกันดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและปัจจัยที่มีผลต่อการดำรงชีวิต
 • ดาราศาสตร์
  สิ่งที่พบในท้องฟ้าเวลากลางวัน กลางคืนนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง และการชี้ทิศทั้ง 4 นั้น สามารถทำได้อย่างไร
 • พลังงาน
  พลังงานคืออะไร พร้อมทั้งรู้จักประโยชน์ โทษ และ วิธีป้องกันอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ป.2

วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 1 วิทยาศาสตร์ ป.2 เทอม 2
 • พืช
  พืชที่เราเห็นในท้องถิ่นนั้นมีลักษณะ
  ความสำคัญและประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • แรง
  รู้จักและเข้าใจสมบัติของแม่เหล็ก รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับและตัวอย่างการทดลองการเกิดแรงดูด
  และแรงผลักของแม่เหล็ก
 • พลังงาน
  ไฟฟ้ามีแหล่งกำเนิดมาจากอะไร มีขั้นตอนการส่งกระแสไฟฟ้าไปที่ต่างๆ ได้อย่างไร ประโยชน์ของพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์
  และวิธีการใช้ไฟฟ้าที่ถูกต้อง
 • ดาราศาสตร์
  รู้จักกับระบบสุริยะจักรวาล โดยดูจากภาพจำลองระบบสุริยะเสมือนจริงที่ประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวต่างๆ

เนื้อหากวดวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3

วิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 1 วิทยาศาสตร์ ป.3 เทอม 2
 • สิ่งมีชีวิต
  เรียนรู้ถึงกระบวนการการถ่ายทอดลักษณะจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน
  รวมถึงลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตใกล้ตัว
 • สิ่งแวดล้อม
  สาเหตุที่ทำให้สิ่งมีชีวิตบางชนิดสูญพันธุ์ และบางชนิดสามารถดำรงค์พันธุ์
  อยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
 • พลังงาน
  วิธีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่า ส่วนร่วมในการปฏิบัติ
 • แรง
  สังเกต และอธิบายได้ว่าเพราะอะไรวัตถุจึงตกลงสู่พื้นโลกเสมอพร้อมทั้งรู้ทิศทางการ เคลื่อนที่ของแรงดึงดูดของโลก
 • ดาราศาสตร์
  รู้และเข้าใจความสำคัญของดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ต่างๆ ดวงอาทิตย์และดาวหางในระบบสุริยะจักรวาล

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.