ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว ไทย ประถมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ป.1

ภาษาไทย ป.1 เทอม 1 ภาษาไทย ป.1 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ไก่ได้ทอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่องรูปูนา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ พัฒนาการอ่าน เรื่อง เด็กดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รอบรั้วโรงเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พากเพียรทำดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ สามัคคีร่วมใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ งามมารยาท

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ สะอาดทุกที่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ต้องมีวินัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เด็กดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ ดอกสร้อยสุภาษิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ เพื่อนรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ สัตว์เลี้ยงแสนรัก

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ คุณครูใจดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ ครอบครัวตัวอย่าง

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ป.2

ภาษาไทย ป.2 เทอม 1 ภาษาไทย ป.2 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ วันเปิดเทอม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เริ่มทำความดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กล้วย...กล้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ หนังสือสื่อวิเศษ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กระจิบน้อยผจญภัย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ หน้าบ้านน่ามอง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วันสุขสันต์

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ พลังสามัคคี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ ประหยัดช่วยชาติ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ ซื่อสัตย์กตัญญู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ รอบรู้ข่าวสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ หมู่บ้านตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๓ เล่นแล้วเก็บด้วย

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๔ ราชสีห์กับหนู

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๕ คนสำคัญ

เนื้อหากวดวิชา ภาษาไทย ป.3

ภาษาไทย ป.3 เทอม 1 ภาษาไทย ป.3 เทอม 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กวางป่าสามพี่น้อง

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เต่าเอ๋ย เต่าตนุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระต่ายตื่นตูม

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ ผู้ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ ใครคือเจ้าป่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ ปลาตะเพียนใบลาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ ลิงฟักไข่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เด็กไทย ทำดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ เรือลำใหม่

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๐ เพลงกล่อมของคุณย่า

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๑ รังนักกินได้

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑๒ บทละครนอก เรื่องไชยเชษฐ์ ตอน นารายณ์ธิเบศร์พบพ่อ

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.