ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว อังกฤษ ประถมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.1

ภาษาอังกฤษ ป.1 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ป.1 เทอม 2
Unit 1. My Personal Information
 • Name / Nickname
 • Body
Unit 2. My Family
 • Family Tree
 • Personality
Unit 3. Pets
 • Domestic Pets
Unit 4. My School
 • My Classroom
 • My Uniforms
 • My Friends
 • My English Class

Unit 5. My Toys

Unit 6. My Health
 • Foods and Drinks
 • Game and Sports

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.2

ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ป.2 เทอม 2
Unit 1. Myself
 • Name / Nickname
 • Age
 • Body
Unit 2. My Family
 • Family Tree
 • Personality
Unit 3. Pets
 • Domestic Pets
Unit 4. My School
 • My Classroom
 • My Uniforms
 • My Friends
 • My English Class

Unit 5. My Toys

Unit 6. My Health
 • Foods and Drinks
 • Game and Sports
 • Clean and Healthy

เนื้อหากวดวิชา ภาษาอังกฤษ ป.3

ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 1 ภาษาอังกฤษ ป.3 เทอม 2
Unit 1. My Personal Information
 • Name / Nickname
 • Age
Unit 2. My Family
 • Family Tree
 • Personality
Unit 3. Pets
 • Fish
 • Bird
 • Domestic Pets
Unit 4. My School
 • My Classroom
 • My Friends
 • My English Class
 • Around our School
Unit 5. My Daily Life
 • At Home
 • At School
Unit 6. My Health
 • Foods and Drinks
 • Game and Sports

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.