ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

ติว เลข ประถมต้น ตัวต่อตัว ตามบ้าน ที่บ้าน โดย จุฬาไกด์

หมายเหตุ เนื้อหาดังกล่าวใช้สอนพิเศษตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากนักเรียนต้องการเรียนพิเศษ ในเนื้อหาที่ต่างออกไป ควรแจ้งให้ทางติวเตอร์ทราบก่อนเริ่มเรียน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.1

คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ป.1 เทอม 2
 • จำนวนนับ1 ถึง 100
 • การบวก การลบ และโจทย์ปัญหา
 • การวัดความยาว
 • เวลา
 • การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต
 • จำนวนนับ 1-20
 • การบวก การลบ จำนวนสองจำนวน
 • การวัดความยาว
 • การชั่ง
 • การตวง
 • จำนวนนับ 21- 100
 • การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การบวกลบคูณหารระคน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.2

คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2
 • จำนวนนับ ไม่เกิน 1,000
 • การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100
 • การวัดความยาว
 • การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000
 • การชั่ง
 • การคูณ
 • เวลา
 • เงิน
 • การหาร
 • การตวง
 • รูปเรขาคณิต
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน

เนื้อหากวดวิชา คณิตศาสตร์ ป.3

คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 1 คณิตศาสตร์ ป.3 เทอม 2
 • จำนวนนับ ไม่เกิน 100,000
 • การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100,000
 • แผนภูมิรูปภาพ และแผนภูมิแท่ง
 • การวัดความยาว
 • เวลา
 • การชั่ง การตวง
 • การคูณ
 • การหาร
 • เงินและการบันทึกรายรับรายจ่าย
 • รูปเรขาคณิต
 • จุด เส้นตรง รังสี ส่วนของเส้นตรง มุม
 • การบวก ลบ คูณ หารระคน

© สงวนลิขสิทธิ์โดย CHULAguide หากผู้ใดทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.