ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

กวดวิชาประถมต้น สอนพิเศษประถมต้น เรียนพิเศษประถมต้น ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

จุฬาไกด์ดูแลการสอนพิเศษประถม(ต้น)ทั้ง 5 วิชาหลัก คือ

  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม คณิตศาสตร์ ป.1-2-3
คณิต
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม วิทยาศาสตร์ ป.1-2-3
วิทย์
 
กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาอังกฤษ ป.1-2-3
อังกฤษ
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม ภาษาไทย ป.1-2-3
ไทย
  กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม สังคมศึกษา ป.1-2-3
สังคม

       เนื่องจากวิชาในระดับชั้นประถมต้นยังคงไม่มีความซับซ้อนในรายวิชามากนัก เหมือนในระดับชั้นประถมปลาย แต่ทั้งนี้หากทางผู้ปกครองท่านใดมีความสนใจที่อยากให้สอนพิเศษเป็นรายวิชาก็ได้ ระยะเวลาและสถานที่เรียน ขึ้นกับความต้องการของนักเรียน(เรียนขั้นต่ำ 1.30 ชม.)

       ทีมติวเตอร์ประถม(ต้น) มาจากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ มศว. ศิลปากร ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษเด็ก มีจิตวิทยาในการสอน ปรับตัวเข้ากับเด็กได้ง่าย

       เนื่องจากจุฬาไกด์พบว่า พบว่าเด็กๆประถมต้น จะมีปัญหาเรื่องสมาธิในการเรียน ดังนั้น ติวเตอร์สอนพิเศษจะต้องมีทักษะในการสอนให้กับน้อง ไม่เช่นนั้นน้องจะรู้สึกเบื่อไม่ชอบการเรียนและสุดท้าย จะเลิกเรียนไปเอง จึงเลือกครูที่มีความชำนาญในการสอนและมีประสบการณ์การสอนพิเศษเด็กเล็ก

Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.