ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

เรียนภาษาต่อต่างประเทศ ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว

       จุฬาไกด์ สอนพิเศษ ตามบ้าน ที่บ้าน ตัวต่อตัว โดยติวเตอร์ที่มีประสบการณ์การสอนอย่างยาวนาน บางท่านลองสอบเพื่อที่จะนำแนวข้อสอบมาปรับใช้กับผู้เรียน รับรองผลคะแนนสอบ แบ่งการเรียนออกเป็น 2 ระดับดังนี้

  1. ติวนักเรียนมัธยมปลาย ที่ต้องการสอบเข้าเรียนต่อ ป.ตรี ต่างประเทศ
    กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม SAT กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม GMAT
    กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม GED กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม IGCSE
  2. ติวบุคคลทั่วไป ระดับปริญญาตรี ที่ต้องการสอบเรียนต่อในระดับ ป.โท ถึง ป.เอก ต่างประเทศ
    กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม IELTS กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม TOEIC
    กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม TOEFL กวดวิชา สอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติวเข้ม GRE
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.