ตั้งเว็บจุฬาไกด์เป็นหน้าหลัก เพิ่มใน Favorite ของคุณ
  Home ติดต่อเรา

เลือก ติวเตอร์ที่บ้าน ติวเตอร์ตามบ้าน เฉพาะทางจากจุฬา ธรรมศาสตร์

  จุฬาไกด์ได้จัดทีม ติวเตอร์ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและสาขาที่เรียนโดยตรง 6 ทีม คือ

 1. CHULAguide อนุบาล-ประถมต้น

         ติวเข้ม เด็กอนุบาล เตรียมตัวสอบเข้าป.1 สาธิต มหิดล เกษตร จุฬา มศว.ปทุมวัน โรงเรียนคาทอลิก ประถมต้น การบ้านทั่วไป คณิต วิทย์ ไทย อังกฤษ สังคม ศิลปะ

         ติวเตอร์ คือใคร : พี่ๆ จากคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ จิตวิทยา มนุษยศาสตร์ จาก จุฬา ธรรมศาสตร์ มศว. ศิลปากร ซึ่งส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีจิตวิทยาในการสอนเด็ก ปรับตัวเข้ากับเด็กได้ง่าย

 2. CHULAguide วิทย์-คณิต

         กวดวิชา ตั้งแต่ ระดับ ประถม 4 – มัธยม 6 ในวิชาทางคณิตศาสตร์ เลข ติวเข้าค่ายสอวน. สสวท.วิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา พื้นฐานวิศวะ

         ติวเตอร์ คือใคร : พี่ๆจากคณะวิศวะ วิทยาศาสตร์ จุฬา ลาดกระบัง มจธ. ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเฉพาะ ทีมวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์สายสุขภาพ แพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ เน้นติว ชีววิทยา

 3. CHULAguide ไทย-สังคม

         ติวเข้มภาษาไทย สังคม หลักสูตรไทยและอินเตอร์

         ทีมงานสอนพิเศษคือ ใคร : พี่ๆจากสายสังคม คณะอักษรศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ ที่มีความถนัดในเนื้อหาวิชาทางภาษาไทยและสังคม โดยเฉพาะ

 4. CHULAguide ภาษาต่างประเทศ

         ติวเข้ม การสนทนา conversation ฟัง พูด อ่าน แกรมม่า grammarการเขียนจดหมายธุรกิจ เตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาต่างๆ
  cu-tep tu-get IELTS TOEIC TOEFL ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนขั้นสูง อังกฤษ ความถนัดทางภาษา pat 7 นอกจากนี้ยังมีภาษาอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อิตาเลี่ยน ภาษาญี่ปุ่น จีนกลาง รัสเซีย เกาหลี สำหรับเรียนเป็นภาษาที่ 3

         ติวเตอร์ คือใคร : พี่ๆจากสายภาษา คณะอักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ จุฬา ธรรมศาสตร์ อินเตอร์ บางคนมีประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศ ตลอดจนผู้ที่เรียนจบจากต่างประเทศ เช่น UCLA Maryland etc.

 5. CHULAguide มหาวิทยาลัย

         เรียนพิเศษ วิชาตามคณะของมหาวิทยาลัยได้แก่ วิเคราะห์เชิงปริมาณ วิชาทางบัญชี บัญชีขั้นต้น บัญชีการเงิน บัญชีบริหาร บัญชีต้นทุน สถิติ แคลคูลัส วิชาทางธุรกิจ เคมี ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว บริหารธุรกิจ สถาปัตยกรรมศาสตร์

         ติวเตอร์ คือใครพี่ๆจากคณะยอดนิยม เช่น บัญชี นิติศาสตร์ สถาปัตย์ วิศวะ

 6. CHULAguide ศึกษาต่อ

         ติวเข้ม เนื้อหาวิชาสำหรับเตรียมศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยทั้งไทยและต่างประเทศโดยเฉพาะ ADMISSION O-NET รับสอนพิเศษ เรียนพิเศษ ติว กวดวิชา gat pat CU-ATS cu-aat สมาร์ทวัน smart1 สาธิต ม.1 รร.ดัง ม.4 เตรียมอุดม

         ติวเตอร์ คือใคร พี่ๆจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่มีประสบการณ์ตรงในการสอบและเรียนในคณะที่น้องต้องการศึกษาต่อ ทั้งนี้ เราจะจัด ติวเตอร์ ให้เหมาะสมที่สุดโดยเฉพาะน้องๆที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เราจะพยายามคัดสรรพี่ที่คณะตรงกับที่น้องต้องการสอบเข้า เพื่อการแนะแนวที่ดีที่สุด

"Bringing Top UK Qualifications to Thailand"
Copyright © 2010 by CHULAguide All Rights Reserved.